Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

      O NAS

      Firma produkcyjno-usługowo-handlowa "MPGK" powstała w 1974 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. W roku 1993 w drodze prywatyzacji została przekształcona w spółkę pracowniczą z o.o. Od tego momentu funkcjonuje jako Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego  MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przez ponad 40 lat  swojego istnienia Spółka koncentruje się na rozwoju sprzedaży butli gazowych, dzięki czemu osiągnęła opinię stabilnego i solidnego partnera handlowego.
   ZDGP MPGK Sp. z o.o.  jest właścicielem znaku towarowego GreenGas.Produkty pod tą nazwą są gwarancją najwyższych standardów jakości gazu oraz opakowania w postaci butli. Obecnie Spółka  zaopatruje ponad tysiąc klientów instytucjonalnych (B2B) i zapewnia dostawę butli dla ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych (B2C). Rejon  działalności to południowo wschodnia Polska.

    Dzięki doświadczonej kadrze pracowników zapewniamy profesjonalny serwis i obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Obecnie prowadzimy działalność w 2 oddziałach dystrybucji - Rzeszów i Przemyśl oraz w Sklepie Firmowym w Rzeszowie gdzie prowadzimy sprzedaż artykułów AGD i osprzętu gazowego ( www.gazmix.pl).

    Podstawową naszą zasadą jest bezpieczeństwo przejawiające się na każdym kroku naszej działalności. Podczas  dystrybucji butli gazowych dbamy o ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno tych wymaganych przez prawo polskie, jak i wewnętrznych procedur stanowiących gwarancje wysokiego standardu produktów i usług. ZDGP MPGK Sp. z o.o. posiada wszystkie konieczne pozwolenia i koncesje dotyczące prowadzonej działalności . Każda z butli posiada plombę z folii termokurczliwej  co stanowi certyfikat legalności napełnienia butli.

W czerwcu 2016 roku Spólka uruchomiła rozlewnię gazu płynnego, przejmując od zewnętrznych podmiotów proces napełniania butli. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest zapewniona pełna kontrola procesu produkcji oraz źródeł dostaw gazu propan i propan butan. Na rozlewni sa napełniane wszystkie rodzaje butli znajdujące się w naszym portfolio .Aktualnie jest to największa rozlewnia gazu płynnego w województwie podkarpackim. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Świadczymy szeroką gamę usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. 

Nie czekaj skontaktuj się z nami i rozpocznij współpracę
 

Aktualności

25.05.2018

25 maja 2018 r.

Szanowny Kliencie Zakładu Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą  informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich
danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO
MPGK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE PRZY UL. JACHOWICZA 1, 35-311 RZESZÓW

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez ZDGP MPGK SP. Z O.O. wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000180810, NIP 813-03-36-926, o kapitale zakładowym 184.000 zł zwanym dalej ZDGP MPGK.

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z nami w formie:

1. elektronicznej poprzez adres e-mail: bok@greengas.pl

2. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

ZDGP MPGK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a/wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy;

b/ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZDGP MPGK (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c/spełnienia ciążących na ZDGP MPGK obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (art.6 ust.1 lit.C RODO);

Źródło pochodzenia danych

ZDGP MPGK otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz wiadczącym usługi:

a/ z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b/ informatyczne i nowych technologii

c/ obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d/ płatnicze

e/  księgowo-finansowe

f/ audytorskie i kontrolne

g/  prawne i windykacyjne

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

ZDGP MPGK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDGP MPGK, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować z ZDGP MPGK, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie ZDGP MPGK, którym jest wykonanie umowy

b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że ZDGP MPGK wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

 

19.03.2017

Wiosna już przyszła !

Promienniki Gazowe za darmo dla Twojej Restauracji Pubu !!! 

       

 

01.06.2016

Po wielu miesiącach prac miło nam poinformować, że rozlewnia przeszła pozytywnie wszystkie procedury związane z odbiorami i testami właściwego i bezpiecznego działania. Jest to róznoznaczne z rozpoczeciem nowego etapu naszej Spólki, związanego z procesem napełniania oraz z rozwojem sprzedaży w nowych segemntach rynku.

 

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN