Bezpieczeństwo użytkowania butli

 Bezpieczeństwo to podstawa, znajdź najważniejsze informacje odnośnie prawidłowego posługiwania się butlami gazowymi. Bezpieczeństwo użytkowania butli gazowych stawiamy na pierwszym miejscu – zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami.

Bezpieczeństwo

podstawowe zasady tj. zaopatrywanie się w butle tylko u sprawdzonych dystrybutorów

Magazyny gazu

konsekwencje mogące wynikać z transportowania, przechowywania butli i jak to robić

Użytkowanie butli light

niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne zagrożenie dla Ciebie i innych

Dane techniczne

podstawowe wymiary, właściwości butli, powłoka kompozytowa, atesty