Bezpieczeństwo

zasady tj. zaopatrywanie się w butle tylko u sprawdzonych dystrybutorów

Środki ochrony

informacja na temat środków bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

Magazyny gazu

konsekwencje mogące wynikać z transportowania, przechowywania butli

Dane techniczne

podstawowe wymiary, właściwości butli, powłoka kompozytowa, atesty

Bezpieczne użytkowanie butli light

 Butla light zawierają czysty Propan (C3H8), który jest magazynowany jako gaz płynny
a następnie przetwarzany do postaci gazowej i w takiej postaci go użytkujesz

Jak bezpiecznie korzystać z butli kompozytowej light

Butla light jest równie bezpieczna jak tradycyjna butla stalowa. Jedynie niewłaściwe jej użytkowanie może spowodować poważne zagrożenie. Aby go uniknąć, zawsze postępuj wg poniższych zasad:

  • butla posiada folię ochronną na zaworze. Należy ją usunąć i sprawdzić czy zawór jest czysty i nie ma na nim jakichkolwiek zanieczyszczeń reduktor musi być właściwie dopasowany. Sprawdź czy reduktor jest ściśle dopasowany do zaworu butli i czy na wężu nie ma żadnych pęknięć, które mogą spowodować wyciek gazu
  • zawsze przechowuj butlę w pozycji pionowej. Jeśli z niej nie korzystasz upewnij się, że zawór na butli jest zamknięty
  • w przypadku wycieku gazu możesz go łatwo wyczuć ze względu na charakterystyczny zapach. Wówczas dobrze przewietrz pomieszczenia i usuń wszelkie łatwopalne materiały.

Transportowanie

Butla powinna być przewożona w pozycji pionowej i zabezpieczona przed ewentualnym przewróceniem się. Nie można nią rzucać, ani uderzać w nią innymi przedmiotami.

Przechowywanie butli

napełniona gazem butla musi być przechowywana w suchym i przewiewnym miejscu. Jeśli nie jest podłączona do żadnego urządzenia, nie może stać w pomieszczeniu mieszkalnym. Ale nie powinno się jej też trzymać w miejscach poniżej poziomu gruntu – w piwnicy, kotłowni i garażu. Propan-butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej butli gromadzi się w miejscach najniżej położonych.

W sąsiedztwie butli nie mogą znajdować się urządzenia powodujące iskrzenie, na przykład gniazda wtykowe, włączniki elektryczne, liczniki bądź inne urządzenia elektryczne.

Butla z gazem musi być ustawiona pionowo na suchym i czystym podłożu. Trzeba ją także zabezpieczyć przed przewróceniem bądź uderzeniem. Mimo że wytrzymuje ciśnienie kilkunastu atmosfer, przechowywanie jej w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej 35°C spowodować może wzrost ciśnienia wewnątrz butli, rozerwanie jej oraz wybuch gazu.

Podłączanie butli

Butlę można podłączyć do urządzenia tylko wtedy, gdy ma zamknięty zawór. Zanim przykręcony zostanie reduktor, który obniża ciśnienie dopływającego do urządzenia gazu, trzeba sprawdzić, czy w wylocie zaworu znajduje się uszczelka. Butlę gazową podłącza się do urządzenia za pomocą węży przeznaczonych do gazu płynnego, których długość wynosi co najmniej 1,5 m, a na obu ich końcach znajdują się opaski zaciskowe.

Gaz najczęściej napełniany jest w butle stalowe, które przed uzupełnieniem ważą ok. 12 kg, a po nim ok. 23 kg. Dostępne są także butle wykonane z tworzywa sztucznego owiniętego z zewnątrz matą z włókna szklanego, o połowę lżejsze od butli stalowych. Dodatkowo mają one przejrzysty korpus pozwalający kontrolować poziom gazu. Gaz wypełniający butle to propan lub mieszanina propanu i butanu (w stosunku 95:5).

Kaloryczność gazu płynnego jest około 2,5 razy większa od kaloryczności gazu ziemnego, zatem z takiej samej jego ilości można wytworzyć więcej ciepła. Propan-butan spala się równym, niebieskim płomieniem, który nie brudzi garnków i nie wydziela zapachów, a przy tym daje wyższą temperaturę gotowania od gazu ziemnego. W porównaniu z paliwami stałymi gaz w butli jest energią czystą i przyjazną środowisku, ponieważ w procesie spalania nie powstają trujące związki metali ciężkich oraz popiół i sadza.

Gaz znajdujący się w butli ma dużą rozszerzalność termiczną i przy temperaturze wyższej o 1°C jego ciśnienie wzrasta o 7 atmosfer (dla porównania w kole samochodu ciśnienie wynosi 2 atmosfery).

W związku z tym butle powinny być napełniane tylko do 85% pojemności.

Odłączenie butli

Przy reduktorach typu „Quick-On” 634 PR lub 634:

  • należy odłączyć dopływ gazu przekręcając przełącznik gazu na pozycję poziomą
  • następnie wcisnąć go i zdjąć reduktor z zaworu
  • UWAGA! Jeśli przełącznik gazu na reduktorze zacina się podczas przełączania, oznacza to, że reduktor został niepoprawnie zamontowany. Wówczas należy go najpierw odłączyć, a następnie powtórzyć wszystkie powyższe czynności. Butla musi być używana a także wymieniana z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, z daleka od jakichkolwiek źródeł ognia czy materiałów łatwopalnych.

Odłączenie butli

Butla kompozytowa light została zaprojektowana tak, by używać do niej 27mm zaworu. Reduktor ten posiada zacisk click-on, dzięki któremu zawsze jesteśmy pewni, że butla została prawidłowo podłączona (podczas podłączania słychać charakterystyczne kliknięcie).

Wymiana butli

Należy odłączyć reduktor stosując się do powyższych instrukcji, a następnie postępować zgodnie z dołączoną procedurą wymiany butli.