Bezpieczeństwo

zasady tj. zaopatrywanie się w butle tylko u sprawdzonych dystrybutorów

Środki ochrony

informacja na temat środków bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

Magazyny gazu

konsekwencje mogące wynikać z transportowania, przechowywania butli

Użytkowanie

niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne zagrożenie dla Ciebie i innych

Dane techniczne butli

 Powołując się na polskie uregulowania prawne, przez butle rozumie się jednoprzestrzenne naczynie ciśnieniowe wykonane z blachy stalowej służące do przechowywania, transportu oraz zasilania urządzeń gazowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach UDT)
Butle gazowe (propanowo-butanowe) podlegają uregulowaniom Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. „Zbiorniki ciśnieniowe. Zbiorniki przenośne (transportowe)”.
Oto najważniejsze dane techniczne butli gazowych:

typ butli ciężar butli ca [kg] pojemność [l] napełnianie [kg] ciśnienie próbne Wymiary D [mm] Wymiary H [mm] gwint w zaworze gwint w butli
Butla light 10kg 5 25 10 3,00 305 571
butla standardowa 11 kg 11 27 11 3,00 300 ca 595 W21,8L W19,2
butla syfonowa do wózków widłowych 11kg 11 27 11 3,00 300 ca 595 W21,8L W19,2L
nowoczesna butla do wózków motolight 7 26,2 11 3,0 306 530 W21,8L
butla 33kg 28 79 33 3,00 318 1260 W21,8L W27,8

Lekka butla typu light

Podstawowe wymiary:

 • pojemność gazu w butli: 10kg propanu
 • waga butli: 5.0 kg (+/-0.3kg)
 • wysokość: 571 mm (+/- 3mm)
 • średnica: 305 mm (+/- 3mm)

Właściwości butli:

 • zbudowana z pojemnika PET owinięta z zewnątrz matą z włókna szklanego
 • umieszczona w obudowie z materiału termoplastycznego, który dodatkowo chroni butlę przed uderzeniami
 • odporna na korozję, obojętna na działania atmosferyczne i środowiskowe
 • posiada metalowy zawór umieszczony wewnątrz

Powłoka kompozytowa:

 • wzmocniona włóknem szklanym
 • odporna na promieniowanie UV
 • doskonałe właściwości chroniące przed ogniem

Zewnętrzna powłoka ochronna:

 • atrakcyjny wygląd zewnętrzny
 • przejrzysty korpus zasadniczy butli umożliwiający bieżącą kontrolę poziomu gazu
 • wygodny uchwyt
 • produkt bardzo wytrzymały, lekki, łatwy do transportu i składowania

Atesty:

Produkt odpowiada normie Europejskiej EN 12245, Dyrektywie EC/ 36/ 1999/ TPED, ADR/ RID. Dopuszczony do użytkowania w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego.

Butla stalowa (11 kg i 33 kg) na gaz płynny

Butla składa się z poniższych elementów:

 • korpusu wykonanego z dwóch wytłoczek (dennic górnej i dolnej),
 • kołnierza (opcjonalnie),
 • szyjki, do której przyłączany jest zawór,
 • stopy,
 • zaworu butlowego

Każda butla zgodnie z prawodawstwem polskim powinna posiadać następujące oznaczenia trwałe:

 • znak wytwórcy,
 • numer fabryczny butli,
 • pojemność zbiornika w dm3,
 • nadciśnienie próbne w MPa,
 • pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny,
 • znak kontroli technicznej wytwórcy,
 • datę przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego,
 • tarę w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka),
 • masę brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu – bez kołpaka),
 • masę netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe).

Zawór w butli gazowej to urządzenie służące do otwierania przepływu fazy gazowej propanu-butanu (względnie propanu) z butli do instalacji zasilającej odbiornik gazu oraz umożliwiające napełnianie butli próżnej, w przypadku wyczerpania się w niej gazu. Reduktor do butli gazowej to jedno- lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu. Reduktor Służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli. Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG, który magazynowany jest w butlach i zbiornikach

Nowoczesna butla motolight

Butla stalowa z lekkiej stali do gazu płynnego propan-butan do wózków widłowych.

Wymagania jakościowe:

 • dla opakownia – zgodne z PN-EN 1442:2006 (Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) — Projektowanie i konstrukcja),
 • dla gazu propan-butan – zgodne z PN-EN 589/2009

Gwarancja jakości

Każda napełniona butla posiada plombę z folii termokurczliwej wraz z hologramem, co stanowi gwarancję legalnego napełnienia butli oraz wysokiej jakości produktu.