Ogrzewanie

LPG znajduje zastosowanie w ogrzewaniu wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych m.in. hal produkcyjnych czy magazynów etc.

Systemy grzewcze i chłodnictwo

LPG znajduje zastosowanie w ogrzewaniu wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych m.in. hal produkcyjnych czy magazynów etc. Wielkość pomieszczeń ogrzewanych oraz potrzeby grzewcze i wentylacyjne determinują zakres wykorzystania gazu płynnego w poszczególnych urządzeniach grzewczych, tj. m.in. nagrzewnice powietrza czy promienniki gazowe. Szczególnie efektywne ekonomicznie jest ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych lub usługowych z zastosowaniem promieniowania.
Oszczędności energii z tytułu ogrzewania przy użyciu promienników mogą wynosić 35÷40% dla budynków nowoczesnych o dobrej izolacji oraz do 60% dla budynków starych, źle izolowanych. Oszczędności te znacznie rosną przy pracy jednozmianowej, ze względu na szybki rozruch ogrzewaczy tego typu. Przy zastosowaniu ogrzewania na drodze promieniowania możliwe jest ogrzewanie bezpośrednio ludzi i stanowisk pracy bez konieczności ogrzewania całej powierzchni budynków (energia w postaci fal elektromagnetycznych napotykając na obiekt przekształca się w ciepło, ogrzewając ten obiekt). Ogrzewanie przy pomocy promienników ciepła cieszy się w Polsce coraz większą popularnością i stosowane jest głównie do ogrzewania powierzchni produkcyjnych i magazynowych.

Pompy ciepła zasilane gazem

Pompa ciepła ma za zadanie przenoszenie ciepła ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika ciepła o wyższej temperaturze. Źródłem ciepła o niższej temperaturze jest powietrze, ziemia bądź woda. Pompy ciepła używane są przez cały rok, zimą do ogrzewania pomieszczeń, natomiast latem do celów chłodzenia. W przeszłości źródłem zasilania dla pomp ciepła była wyłącznie energia elektryczna. Obecnie gaz płynny stanowi alternatywę dla energii elektrycznej i również może zasilać pompy zapewniając im większą sprawność. Wyróżnia się sprężarkowe oraz absorpcyjne pompy ciepła.

Klimatyzacja

Mieszkańcom umiarkowanej strefy klimatycznej wydać się może dziwne, ale na świecie ludzie zużywają więcej energii na chłodzenie pomieszczeń, w których przebywają niż na ogrzewanie. Oprócz prądu elektrycznego, także gaz jest źródłem energii wykorzystywanej do chłodzenia powierzchni klimatyzowanych.
W chwili obecnej rynek klimatyzacji wykorzystujących gaz powiększa się dynamicznie. Największym powodzeniem klimatyzacja gazowa cieszy się w USA i Japonii. Także w europejskich państwach takich jak: Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania gaz odgrywa coraz większą rolę w klimatyzowaniu.

Kogeneracja

Jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, zapewniające maksymalne ograniczenie strat przesyłu i transformacji. Wytworzone w ten sposób ciepło może być przeznaczone na potrzeby centralnego ogrzewania bądź na potrzeby technologiczne. Systemy skojarzone są o 40% bardziej efektywne niż oddzielna produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Zwiększona efektywność instalacji przekłada się na obniżkę kosztów produkcji energii oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Należy mieć na uwadze, iż czynnikiem determinującym możliwość zastosowania kogeneracji jest stałe i odpowiednio duże zapotrzebowanie instalacji na energię cieplną. Układy skojarzone znajdują zastosowanie w gałęziach przemysłu cechujących się jednoczesnym zapotrzebowaniem na ciepło i energię elektryczną. Technologia kogeneracyjna znajduje zastosowanie w dużych i energochłonnych budynkach, tj. m.in. elektrociepłownie, zakłady przemysłowe (przemysł papierniczy, chemiczny, spożywczy), hotele, budynki użyteczności publicznej (np. osiedla mieszkalne, szpitale, ośrodki sportowe).

Butle dla firmy

Przemysł i budownictwo, hotele, restauracje, wózki widłowe, inne.

Butle dla domu

Ogrzewanie, gotowanie, turystyka, grillowanie.