Reduktory

Reduktor do butli gazowej to jedno – lub dwustopniowe urządzenie regulujące ciśnienie gazu.

Kup reduktor
Bezpieczeństwo

Reduktor służy obniżeniu i utrzymywaniu stałej wartości ciśnienia gazu wypływającego z butli bez względu na stopień opróżnienia butli.

Dlaczego reduktor?

Wymóg stosowania reduktorów w instalacjach gazu płynnego wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości LPG.

Reduktor stosowany do butli kompozytowej GreenGas light i GreenGas HoReCa

nr element
1 Korpus dolny
2 Dźwignia
3 Dysza – grzybek regulacji ciśnienia
4 Membrana
5 Sprężyna
6 Korpus górny
7 Filtr
8 Mechanizm łączący reduktor z butlą (szybkozłącze)
9 Blokada
10 Pokrywa
11 Tabliczka znamionowa

Reduktor stosowany do butli stalowych

nr element
1 Króciec wylotowy do podłączenia węża elastycznego
2 Dźwignia
3 Dysza – grzybek regulacji ciśnienia
4 Membrana
5 Sprężyna
6 Korpus górny
7 Malowanie
8 Uszczelka (o-ring)
9 Króciec wlotowy
10 Nakrętka do połączenia z butlą
11 Tabliczka znamionowa

Schemat typowej 6 butlowej instalacji gazu płynnego

W ramach instalacji zasilanych z pojedynczych butli gazowych można zastosować zasilanie z baterii butli 11 lub 33 kg. Instalacje stosuje się w przypadku zasilania więcej niż jednego urządzenia gazowego lub o mocy większej niż 4 kW. Butle należy umieścić na zewnątrz budynku.

Oferta instalacji gazowej