ZBIORNIKI LPG

Zbiorniki LPG wyposażone są w niezbędną armaturę odcinającą, kontrolną i redukcyjną, zapewniającą bezpieczne napełnianie i eksploatację.

Zbiornik do magazynowania gazu płynnego (zbiorniki LPG) powinien być wyposażony w:

  • zawory bezpieczeństwa,
  • zawory odcinające,
  • poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia (z wyjątkiem poziomowskazów cieczowych),
  • automatycznie działające zawory zabezpieczające przed wypływem gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na króćcach fazy ciekłej, z wyjątkiem zaworów odwodnienia,
  • manometr