Polityka prywatnośći

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam Swoje dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas, Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki, jako Administratora danych.

Postanowienia ogólne:

 1. Podmiotem decydującym o Państwa danych osobowych jest GreenGas Sp. z o. o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000149596, Adres siedziby: ul. Piaskowa 3, 81-012 Gdynia. Adres poczty elektronicznej biuro@greengas.pl oraz numer kontaktowy: +48 600 065 880. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
  z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przed Administratora. Brak wyrażenia zgody spowoduje niemożność świadczenia usług przed Administratora.
 3. Postanowienia Polityki Prywatności mają zastosowanie do wszystkich osób przebywających na stronie internetowej pod adresem: www.greengas.pl i witryn internetowych, do których adres ten przekierowuje.
 4. Dane osobowe: Przetwarzamy dane osobowe w celu należytego wykonywania umów obejmujących usługi świadczone przez Administratora danych osobowych GreenGas Sp. z o. o. Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, są to dane otrzymane od Państwa, w związku z prowadzoną korespondencją, realizacją usług oraz w ramach zawartych umów o współpracę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. w procesie rekrutacji.
 5. Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, lub w chwili podpisania umowy, przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: (1) w każdej chwili mogą Państwo wycofać Swoją zgodę – bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, jak również może dotyczyć wszelkich celów przetwarzania danych osobowych. (2) w każdej chwili mogą Państwo żądać, abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonywane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostaną usunięte Wszelkie dane związane z Państwa kontem użytkownika w serwisie, dane nie będą przez nas przetwarzane. (3) w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Swoich danych zarówno w całość, jak i we wskazanym przez Państwa celu, sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. (4) mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. (5) w każdej chwili mogą Państwo zażądać, abyśmy poprawili, bądź sprostowali Państwa dane osobowe. (6) mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 7. Wniesienie żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości kontynuowania świadczenia usług przez Spółkę.
 8. GreenGas Sp. z o. o. jako administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować Państwa, nie później, niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z ww. żądań o podjętych przez nas działaniach.
 9. Czas przechowywania danych osobowych: (1) Dane osobowe przechowujemy na czas obowiązywania umowy współpracy, przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń związanych ze stosunkami prawnymi łączącymi Spółkę z Państwem. (2) Dane mogą być również przechowywane dla celów działania wyjaśniającego wobec wszelkich skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Powierzenie przetwarzanych danych osobowych: (1) Spółka może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług tj. dostawcy i podwykonawcy m.in. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi itp. (2) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielenia pozyskanych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania. (3) Dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w celu przesyłania materiałów marketingowych. Pozyskane przez Administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

 1. Serwis korzysta z plików cookie.
 2. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookie są wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat, zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Zalecamy przeczytanie Polityki Prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony Prywatności Google Analytics.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
  z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Zarządzanie plikami cookies odbywa się w następujący sposób: Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: o Internet Explorer o Chrome o Safari o FireFox o Opera o Android o Safari (iOS) o Windows Phone o BlackBerry.
 11. Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.