Butle z CO2 (dwutlenek węgla)

Dwutlenek węgla (CO2) jest bezbarwnym, bezzapachowym, niepalnym i lekko kwaśnym gazem ciekłym. CO2 jest cięższy od powietrza i rozpuszczalny w wodzie.

CO2 jest wytwarzany przemysłowo ze źródeł CO2 uzyskanych poprzez procesy przemysłu petrochemicznego lub przez spalanie gazu ziemnego w procesach kogeneracji. Zaopatrujemy klientów w wybranych lokalizacjach w butle z gazem CO2.

Zastosowanie

Dwutlenek węgla jest także powszechnie stosowany w wielu branżach, jak:

  • Przemysł spożywczy: napoje gazowane. Gazowanie napojów,
  • Pakowanie, zamrażanie i schładzanie,
  • Usuwanie zadziorów i szlifowanie,
  • Neutralizacja,
  • Procesy obróbki metali,
  • Catering,
  • Medycyna: procesy metaboliczne,
  • Tworzywa piankowe: ekstrakcja superkrytyczna.