Instalacje kompaktowe na butle 33kg – propan

Instalacja kompaktowa na butle 33 kg to zestaw połączonych butli. Zestaw umożliwia podłączenie jednocześnie kilku butli 33kg na gaz. Instalacje posiadają automatyczny przełącznik i zapewniają stałe zasilanie gazem.

Zastosowanie instalacji kompaktowych na butle

Instalacje kompaktowe na butle 33 kg to kompletne urządzenia, które wystarczy podłączyć przez zawór odcinający do wewnętrznej instalacji gazowej. W ten prosty sposób można zasilać domowe urządzenia gazowe. Butle gazowe są napełnione gazem propan, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany przy bardzo niskich temperaturach. Każda butla 33kg jest dokładnie sprawdzana oraz przechodzi szereg testów.

Pod względem energetycznym 1 kg gazu LPG odpowiada 12,5kWh energii elektrycznej. Warto przeliczyć ile kosztuje eksploatacja urządzeń, którymi się dysponuje.

Jesteśmy renomowanym operatorem na rynku LPG i oprócz sprzedaży gazu wykonujemy dodatkowo wymianę i montaż butli. Wystarczy tylko zamówić gaz i butle propan 33kg.

Dlaczego warto zainwestować w instalacje kompaktowe na butle 33 kg?

W ramach instalacji zasilanych z pojedynczych butli gazowych można zastosować zasilanie z baterii butli 11 lub 33 kg. Instalacje stosuje się w przypadku zasilania więcej niż jednego urządzenia gazowego lub o mocy większej niż 4 kW. Butle należy umieścić na zewnątrz budynku.

Instalacje kompaktowe na butle 33kg – zalety:

 • Instalacja nie wymaga projektu, nadzoru UDT i pozwoleń
 • Łatwy i szybki montaż
 • Brak limitów odbioru gazu
 • Brak zobowiązań do dostawcy gazu jak to jest w przypadku instalacji zbiornikowych
 • Kompakt jest wolnostojący i nie wymaga żadnych zmian/przeróbek wewnętrznej instalacji gazowej budynku. Posiada  przyłącze, które można bezpośrednio wpiąć w instalacje gazową budynku
 • Posiada różne warianty ustawienia butli: jednorzędowo, dwurzędowo lub pojedynczo, co pozwala na jego optymalne usytuowanie przy budynku, przy zachowaniu wymaganych odległości
 • Automatyczny przełącznik na butle rezerwowe oraz różna konfiguracja pracy
 • Wymiana butli następuje bezproblemowo i bezpiecznie podczas pracy instalacji
 • Można ją zamontować gdy wielkość działki jest za mała aby ustawić na niej zbiornik gazowy
 • Można ją zamontować gdy nie chcemy naruszyć kompozycji ogrodu wokół domu
 • Jasny i prosty system rozliczeń za energię cieplną. Tu zużycie gazu określa się mnożąc ilość butli i wagę gazu 33 kg w każdej butli
 • Pamiętajmy, że pod względem energetycznym 1kg gazu LPG odpowiada 12,5kWh energii elektrycznej. Warto przeliczyć ile kosztuje eksploatacja urządzeń, którymi się dysponuje.
 • Dostawca gazu wykona dodatkowo wymianę butli. Wystarczy tylko zamówić gaz.
 • Pamiętajmy o ekologii, gaz LPG zawiera w spalinach najniższe ilości niepożądanych substancji ( SO2 . NO , NOx ) spośród paliw stałych lub ciekłych

Korzyści dla klienta w porównaniu do instalacji zbiornikowej:

 • Brak limitów zakupu gazu (podpisując umowę na instalację zbiornikową trzeba zobowiązać się do określonego zużycia gazu w danym okresie)
 • Klient jest właścicielem instalacji lub najemcą a  butle otrzymuje w kaucje (zwrot kaucji po zakończeniu współpracy)
 • Brak kar umownych z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy
 • Nie potrzeba dodatkowej dokumentacji
 • Nie potrzeba wylewać fundamentu
 • Nie potrzeba ponosić dodatkowych opłat skarbowych z tytułu zgłoszenia
 • Brak opłaty rocznej do UDT
 • Kontrola wydatków związanych z gazem , klient kupuje gaz w kg , prosty przejrzysty sposób rozliczania (warto porównać jak jest się rozliczanym przy instalacji zbiornikowej)
 • Mniejsza wartość dostawy (koszt 2 -5 butli a nie pełnego zbiornika )
 • Umowa na czas nieokreślony, klient może zrezygnować za okresem wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji finansowych
 • Cena gazu w przeliczeniu na kg jest porównywalna

Najczęstsze zastosowanie instalacji kompaktowej na butle 33 kg:

 • budynki mieszkalne
 • gastronomia
 • ogrzewanie hal, kurników, suszarni
 • w obiektach tymczasowych
 • w zakładach produkcyjnych