Instalacje kompaktowe

Instalacja kompaktowa na butle 33 kg to zestaw połączonych butli. Zestaw umożliwia podłączenie jednocześnie kilku butli 33 kg, posiada automatyczny przełącznik i zapewnia stałe zasilanie gazem.

Zastosowanie

Instalacja kompaktowa wraz z butlami 33 kg jest kompletnym urządzeniem , które wystarczy przez zawór odcinający podłączyć do wewnętrznej instalacji gazowej. W ten prosty sposób można zasilać domowe urządzenia gazowe. Butle gazowe są napełnione gazem propan, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany przy bardzo niskich temperaturach.

Pod względem energetycznym 1 kg gazu LPG odpowiada 12,5kWh energii elektrycznej. Warto przeliczyć ile kosztuje eksploatacja urządzeń , którymi się dysponuje.

Jesteśmy renomowanym operatorem na rynku LPG i oprócz sprzedaży gazu wykonujemy dodatkowo wymianę i montaż butli. Wystarczy tylko zamówić gaz !!!

Dlaczego warto zainwestować w instalacje kompaktowe?

W ramach instalacji zasilanych z pojedynczych butli gazowych można zastosować zasilanie z baterii butli 11 lub 33 kg. Instalacje stosuje się w przypadku zasilania więcej niż jednego urządzenia gazowego lub o mocy większej niż 4 kW. Butle należy umieścić na zewnątrz budynku.

Zalety instalacji na butle 33 kg:

 • Instalacja nie wymaga projektu, nadzoru UDT i pozwoleń
 • Łatwy i szybki montaż
 • Brak limitów odbioru gazu
 • Brak zobowiązań do dostawcy gazu jak to jest w przypadku instalacji zbiornikowych
 • Kompakt jest wolnostojący i nie wymaga żadnych zmian/przeróbek wewnętrznej instalacji gazowej budynku. Posiada  przyłącze, które można bezpośrednio wpiąć w instalacje gazową budynku
 • Posiada różne warianty ustawienia butli: jednorzędowo, dwurzędowo lub pojedynczo, co pozwala na jego optymalne usytuowanie przy budynku, przy zachowaniu wymaganych odległości
 • Automatyczny przełącznik na butle rezerwowe oraz różna konfiguracja pracy
 • Wymiana butli następuje bezproblemowo i bezpiecznie podczas pracy instalacji
 • Można ją zamontować gdy wielkość działki jest za mała aby ustawić na niej zbiornik gazowy
 • Można ją zamontować gdy nie chcemy naruszyć kompozycji ogrodu wokół domu
 • Jasny i prosty system rozliczeń za energię cieplną. Tu zużycie gazu określa się mnożąc ilość butli i wagę gazu 33 kg w każdej butli
 • Pamiętajmy , że pod względem energetycznym 1 kg gazu LPG odpowiada 12,5kWh energii elektrycznej. Warto przeliczyć ile kosztuje eksploatacja urządzeń , którymi się dysponuje.
 • Dostawca gazu wykona dodatkowo wymianę butli. Wystarczy tylko zamówić gaz.
 • Pamiętajmy o ekologii , gaz LPG zawiera w spalinach najniższe ilości niepożądanych substancji ( SO2 . NO , NOx ) spośród paliw stałych lub ciekłych

Korzyści dla klienta w porównaniu do instalacji zbiornikowe:

 • Brak limitów zakupu gazu (podpisując umowę na instalację zbiornikową trzeba zobowiązać się do określonego zużycia gazu w danym okresie)
 • Klient jest właścicielem instalacji lub najemcą a  butle otrzymuje w kaucje (zwrot kaucji po zakończeniu współpracy)
 • Brak kar umownych z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy
 • Nie potrzeba dodatkowej dokumentacji
 • Nie potrzeba wylewać fundamentu
 • Nie potrzeba ponosić dodatkowych opłat skarbowych z tytułu zgłoszenia
 • Brak opłaty rocznej do UDT
 • Kontrola wydatków związanych z gazem , klient kupuje gaz w kg , prosty przejrzysty sposób rozliczania (warto porównać jak jest się rozliczanym przy instalacji zbiornikowej)
 • Mniejsza wartość dostawy (koszt 2 -5 butli a nie pełnego zbiornika )
 • Umowa na czas nieokreślony, klient może zrezygnować za okresem wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji finansowych
 • Cena gazu w przeliczeniu na kg jest porównywalna

Najczęstsze zastosowanie instalacji kompaktowej na butle 33 kg:

 • budynki mieszkalne
 • gastronomia
 • ogrzewanie hal, kurników, suszarni
 • w obiektach tymczasowych
 • w zakładach produkcyjnych