Środki ochrony

informacja na temat środków bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

Magazyny gazu

konsekwencje mogące wynikać z transportowania, przechowywania butli

Użytkowanie

niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne zagrożenie dla Ciebie i innych

Dane techniczne

podstawowe wymiary, właściwości butli, powłoka kompozytowa, atesty

Bezpieczeństwo – butle gazowe

 Medialne doniesienia na temat wybuchów butli gazowych brzmią niezwykle groźnie. W jednym z budynków w Białej Podlaskiej
doszło do wybuchu butli z gazem. 45-latek z ponad 80-procentowymi poparzeniami ciała został zabrany do szpitala.

(Niestety, zmarł następnego dnia. Dwie osoby zostały poparzone w wyniku wybuchu butli gazowej w tzw. kuchni letniej na jednej z posesji w Ryjewie (woj. pomorskie).
Tymczasem wystarczy przestrzegać zasad, aby uniknąć tak poważnych konsekwencji.)

Podstawy bezpieczeństwa

Butla gazowa nie spełniająca norm, nie poddana procesowi legalizacji, bez sprawdzenia szczelności, po upływie terminu badania okresowego – to prawdziwa tykająca bomba zegarowa. Dlatego też podstawową zasadą jest zaopatrywanie się w butle tylko u sprawdzonych dystrybutorów, którzy restrykcyjnie przestrzegają norm i procedur napełniania butli.

Butle GreenGas – zanim opuszczą jedną z firmowych rozlewni poddawane są wielu procesom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Kupując więc zieloną butlę z hologramem można mieć pewność, że produkt sprawdzony, bezpieczny, legalny – z gazem najwyższej jakości.

Gdzie jest data badania okresowego?

Data badania jest wytłoczona na butli 

Czy butla musi spełniać jakieś normy?

Musi posiadać atesty oraz folię z hologramem

Jak mam przechowywać butlę gazową?

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Niestety, w Polsce od wielu lat świadomość jak rozpoznać bezpieczną i sprawną butlę gazową jest na niewystarczającym poziomie.

Brak  przepisów obligujących do ponoszenia przez wprowadzającego do obrotu pełną butle gazową kosztów związanych z legalizacją i remontem butli jest jednym z głównych powodów coraz gorszego stanu tych opakowań. Oznacza to, że w celu ograniczenia ryzyka z tym związanego należy zaopatrywać się u sprawdzonego dostawcy.

Bywa, że cena  butli różni się znacznie nawet w tej samej miejscowości. Najczęściej niższe ceny są w punktach sprzedaży gdzie znajdują się różnego koloru butle – to oznacza, ze nie do końca wiadomo kto odpowiada za ich remont – stąd cena takiego gazu jest odpowiednio niższa. Żeby mieć pewność, że butla, którą kupujemy do domu jest bezpieczna, trzeba zwrócić uwagę, czy butla posiada aktualną legalizację i czy jej stan techniczny (wizualny) nie budzi zastrzeżeń (brak rdzy, wgnieceń etc.).

Żeby mieć pewność, że butla, którą kupujemy do domu jest bezpieczna, trzeba zwrócić uwagę, czy na zaworze butli jest dodatkowa folia z hologramem. Tylko jej obecność daje pewność, że butla jest legalne i bezpieczna.